Förbundsstämma 2015-05-29--31

Förbundstämman hölls år 2015 på Quality Hotel, Friends Arena i Solna helgen 30 - 31 maj.
Under hashtagen #reumatiker2015 i sociala medier gick det att följa vad som hände under dagarna.


Bild från förra årets Förbundsstämma

 

Fredagen 29 maj

80 ombud från distrikten, ett ombud från Unga Reumatiker, förbundsstyrelse, personal och övriga gäster intog under fredagen Friends Hotell i Solna, för att lyssna på Sara Lund/Claes Schmidt.

Claes Schmidt är transvestit och föreläser om våra normer och värderingar. Han vill försöka få människor att förstå att fördomar begränsar och förminskar. Vad är normalt och inte normalt? Vem bestämmer det? Är vi programmerade att tänka på visst sätt och hur påverkar det vår värdegrund och det vi säger i vår vision? En tänkvärd föreläsning som uppskattades mycket.

__________________________________________________________

Anteckningar: fredagen den 29 maj.

Reumatikerförbundet firar i samband med stämman 70-årsjubileum. Ett hundratal ombud, ett ombud från Unga Reumatiker, förbundsstyrelse, revisorer, valberedning, kanslipersonal och övriga gäster intar då Quality Hotel Friends i Solna. I samband med stämman så kommer det att hållas en föreläsning på fredag eftermiddag och på lördagen en stor jubileumsfest.

Idag anländer de flesta ombuden som ska närvara på stämman över helgen. Det känns riktigt trevligt att träffa en del som man känner sen länge och en del nya ombud, och dela tankar och funderingar.

Ett hundratal ombud från hela Sverige har samlats i Friends Hotell i Solna. Vi inledde fredagen med en fantastiskt rolig och tankeväckande föreläsning av Claes Schmidt/Sara Lund om normer. Det är så viktigt att kunna se bortom normer och fördomar.

Vi samlas kl 16.30 och ska få höra en intressant föreläsning, framfört av Sara Lund/Claes Schmidt "Kvinnor, män och alla vi andra"

Jag heter Sara Lund - åtminstone ibland! Annars heter jag Claes Schmidt. Jag inspirerar, föreläser och diskuterar de normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt.

 • Det flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle.
 • Trots det låter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. 
 • Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer hur du ska tänka? 
 • Bara för att du inte stött på ett visst fenomen tidigare betyder det inte att detta är konstigt, onaturligt eller ens ovanligt - det betyder förmodligen bara att du är ovan vid just det fenomenet.

Sara/Claes föreläste med mycket humorns hjälp och inspirerade oss till att byta ut förlegade fördomar och gamla tänkesätt mot kunskap och gav oss alla ett helt nytt sätt att tänka på. Det är ju inte den starkaste som överlever. Inte heller den mest inteligenta - utan de som är bäst på att anpassa sig till förändringar.  
Bara för att vi inte träffat på ett fenomen som vi tycker det ena eller det andra om, betyder det inte att vi har rätt och det andra fel. Vi måste acceptera att det finns många olika sätt att göra och leva på, där varken det ena eller det andra är vare sig rätt eller fel. Alltid lätt att moralisera.

Vad innebär det egentligen att vara en minoritet? Vilka normer är det som styr och varför? Vi är alla normpoliser hela tiden säger Claes Schmidt/Sara Lund. Lärorik, tankeväckande och väldigt underhållande föreläsning på Reumatikerförbundets stämma.

Efter föreläsning bjöds det på en god buffe, med mycket läckert som smakade gott för gommen.

Lördagen 30 maj

Lördagen blev en dag i sedvanlig årsmötesanda. 11 motioner behandlades, bland annat om våra patientskolor, om vår medlemstidning, medlemsavgiften och likvärdig vård i hela landet.

Stig Andersson valdes till revisor fram till 2017. Det är ett fyllnadsval efter Stig Rasmussen, som gick bort under våren.

Lördag kväll avslutades med middag, dans och prisutdelning.

__________________________________________________________

Anteckningar: lördagen den 30 maj.

Efter välbehövlig natts vila, var det dags för stämmans första dag.

Idag börjar första stämmodagen och då avhandlar vi årsberättelsen, motioner, ekonomisk berättelse. En del överraskningar är också planerade för ombuden. Vi börjar att samlas i konferensrummet där vi möts av Jubileumssången "Tillsammans". Känns roligt och inspirerande idag, tillsammans med alla ombuden.

Region Örebro fick pris för bästa Hälsobefrämjande arbete, för varmvattenträning. Vi kan kanske sporra Dalarna att tänka till om varmvattenbassängerna, sa Forsberg - Fransson, regionordförande region Örebro län.  Vi brinner för förebyggande arbete., som faktistkt är kostnadseffektiva. Våra anläggningar ska utnyttjas väl. Vi kommer aldrig att glömma er , säger Anne Carlsson.

Reumatikerförbundets hälsobefrämjande pris går till Region Örebro län

Region Örebro län belönas för sina satsningar på varmvattenträning.

Region Örebro län tilldelas utmärkelsen för sina hälsobefrämjande insatser för personer med reumatiska sjukdomar. Region Örebro län har bäst levt upp till Reumatikerförbundets vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Region Örebro län belönas för sina satsningar på varmvattenträning som ger smärtlindring, ökad muskelfunktion, större uthållighet, greppkraft och bättre vitalitet till många personer med reumatiska sjukdomar. Region Örebro län har möjliggjort för åtskilliga personer med reumatiska sjukdomar att få tillgång till avgiftsfri varmvattenträning. Priset mottogs av Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande och Rickard Simonsson, regiondirektör.

– Sjukdomar i rörelseorganen svarar för en stor del av vårdkonsumtionen, och genom att minska smärttillstånd och öka muskelfunktionen kan människor med reumatiska sjukdomar må bättre och därmed också ofta kunna fortsätta arbeta, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

– Därför har vi i Region Örebro län sett till att patientföreningar kostnadsfritt får använda våra rehabiliteringsbad och våra sjukgymnastikanläggningar. Vi har också tagit fram program för deras gruppträningar och sett till att man också får tillgång till utrymmen för social samvaro i samband med träning.

Varför behövs utmärkelsen?

- Reumatikerförbundet anser att det är viktigt lyfta upp bra förebilder i tider när landsting och regioner ser över sina budgetar och prioriterar bort såväl rehabilitering som möjlighet till exempelvis träning i varmt vatten på egen hand. Att Region Örebro län kontinuerligt satsar på detta för personer med sjukdomar i rörelseorganen är föredömligt, men även ett samhällsekonomiskt klokt beslut. 

Det innebär att många mår bättre i vardagen, men också att många därmed får mer ork och kan vara kvar i arbete, säger Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet.

Varför är träning i varmt vatten bra?

- Smärtlindring genom varmvattenträning har stöd i forskningen. Forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har visat att varmvattenträning leder till betydande förbättringar i människors muskelfunktion, en ökad uthållighet i axlar, greppkraft och vitalitet, samt dynamisk uthållighet i övre och nedre delen av kroppen, säger Anne Carlsson.

__________________________________________________________

Den drivande kraften bakom "Lättöppnade förpackningar", Leif Hansson, berättar om projektet.

Vi får höra redogörelse av verksamhetsberättelse och årsredovisningen 2014 av Generalsekreterare Leif Salmonsson. 

Efter kaffepaus:

Henrik Sundström avger förtroendevalda revisorer, ger sin syn på verksamheten. Vi är ju valda av stämman. Distriktet och lokalföreningar ska vi inte glömma bort, därför att på dessa vilar ju hela verksamheten på. Uttalande från auktoriserad revisor och förtroende valda revisorer, uttalande som rekommendera att stämman lägga revisonsberättelse till handlingarna.
Bifalla balans och resultaträkningen. Stämman bifaller enhälligt att ge ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Val av revisor:
Övriga nominerade:

 • Tommy Olsson, Malung
 • Thilda Skogh Sturesson, Helsingborg

Sluten omröstning gällande fyllnadsval av revisor. Efter att rösterna var räknade, visade de att stämman valt Stig Andersson som ny revisor.

Efter lunchen redogjorde Steinar Walsö-Kanstad för medlemsavgiften.
Föreningarna egna kapital per medlem är genomsnitt 711 kronor.
Föreningarnas intäkt per medlem är i genomsnitt 501 kronor.  
24 distrikt samlade egna kapital upgick till 24 728 440 kronor.
24 distrikt egna kapital per medlem genomsnitt 510 kronor
24 distrikt intäkt per medlem är i genomsnitt 277 kronor.
Samlat förenings/distriktskapital 61 941 888 kronor

Några synpunkter:
Det bör ske en uppföljning över flera år för att se olika tendenser.
Underskott uppstår bland annat genom Jubileumsfirande eller andra aktiviteter.

Förbundsstyrelsen tackar för motioner som ledde till en djupare kunskap om föreningars och distrikts ekonomi och verksamhet.
Detta utgör ett värdefullt underlag när vi ska arbeta vidare med frågor om medlemsavgift och fördelning av denna men också verksamhet som kan vara till stor nytta för alla.

Medlemsavgiften kommer att bli oförändrad för 2016, nuvarande avgift är

 • En personers hushåll 250 kronor
 • Två personers hushåll 350 kronor
 • Hushåll med tre personer eller fler 400 kronor

Definition hjälpmedel

Hjälpmedel ska kompensera, förbättra eller vidmakthålla funktion och förmåga samt förebygga framtida förluster av funktion och förmåga. 

Med hjälpmedel för den dagliga livsföringen avses hjälpmedel som fordras för att en person själv eller med hjälp av någon annan ska kunna till­godose grundläggande behov som att äta och klä på sig, förflytta sig, kommunicera med omvärlden, sköta vardagslivets rutiner, gå i skolan och delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter.

ICF beskriver funktionsförmåga och funktionshinder i relation till hälsa till exempel hur man använder begrepp som funktionstillstånd, funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp.

Hjälpmedel är enligt ICF en omgivningsfaktor som kan underlätta eller hindra såväl aktivitet och delaktighet som kroppsfunktion/-struktur.

Småhjälpmedel för personer med reumatiska sjukdomar, det är mycket stora skillnader i kostnader för samma sorts hjälpmedel.
Hur kan vi tipsa våra medlemmar om var de kan hitta bra och prisvärda produkter?

 • Lokala affärer - mindre hjälpmedelsbutiker
 • Apotek - Apoteket Hjärtat, Kronans apotek
 • Webbshop - Reumashop, Etacbutiken, Varsam, Hjälpmedelsbutiken med flera.
 • Claes Ohlsson, Lidl, Netto

_______________________________________________

På förbundsstämman delades det ut utmärkelser till föreningar och reumatikerdistrikt som gjort bra ifrån sig under de gångna verksamhetsåret.
Här är vinnarna:

 • Bästa medlemsvärvande förening
  Tilldelades Reumatikerföreningen Kristinehamn-Storfors därför att föreningen har arbetat hårt med att värva nya medlemmar och tar alla tillfällen i akt. Bland de nominerade är det föreningen som har ökat mest och som en följd av detta har föreningen lyckats få till ett extra mandat till distriktets representantskap.
  Prissumma: 10 000 kr
 • Bästa intressepolitiska arbete/medieinslag
  Tilldelades Reumatikerdistriktet Kronoberg därför att distriktet har lyft fram reumatikers frågor i offentliga sammanhang där fler kan få upp ögonen för distriktet och verksamheten. De har även lyckats locka intressanta debattledare som har lyft det intressepolitiska arbetet.
  Prissumma: 10 000 kr
 • Bästa hemsida
  Tilldelades Reumatikerföreningen Mönsterås därför att föreningen har en lättnavigerad, lättläst och informativ hemsida. Förutom dessa viktiga egenskaper lockar även hemsidan genom många bra texter och bilder om den lokala verksamheten.
  Prissumma: 10 000 kr
 • Bästa nytänkande förening
  Tilldelades Reumatikerföreningen Nacka-Värmdö därför att föreningen vågat tänka utanför boxen och har anordnat aktiviteter utöver de traditionella. De har tänkt på kultur inte bara som en rolig aktivitet utan även som en viktig del av välbefinnandet.
  Prissumma: 10 000 kr

Hedersomnämnande till digitala eldsjälar
Ett hedersomnämnande för Reumatikerförbundets digitala eldsjälar gick till Ann-Marie Tholander, Christer Hugoson och Anette Nielsen som utgör IT-gruppen på Reumatikerdistriktet Skåne län. De får utmärkelsen Reumatikerförbundets digitala eldsjälar för engagemanget som de ägnar reumatikerdistriktets hemsida. Hemsidan är ständigt uppdaterad. Som besökare gläds man åt färggranna bilder och ett flöde av artiklar som lockar till vidare läsning. En sådan hemsida drar blickar till sig och är värd att lyfta upp som ett föredöme för andra.

Söndagen 31 maj

Söndagen var vikt åt framtiden. På stämman 2016 kommer en ny fem-årig verksamhetsplan att antas och processen har redan börjat med tidigare diskussioner, bland annat på distriktsordförandekonferensen i april. Angeli Sjöström Hederberg, samhällsentreprenör och egen företagare, ledde dagens diskussioner.

Tre föreläsare pratade om vardera forskning, påverkan och medlemsnytta/medlemskap och engagemang. Det var korta, men tankeväckande perspektiv på våra huvudfrågor och de ben vi står på. Alla fick sedan gå ut i valda grupper, utifrån vilken fråga man tyckte var intressantast. Materialet ska nu sammanställas och lämnas över till den arbetsgrupp som finns.

_________________________________________________________

Anteckningar: söndagen den 31 maj.

Fem trender

 • Engemang
 • Medlemskap 
 • Rörlighet
 • Konkurrens
 • Professionalisering

15 timmar, män engagera sig lite mer än kvinnor. 53 % är idellt engagerade. Var 5:e engagerar sig, det flesta är unga som är engagerade.

Vi är inte tillräckligt intressanta. Ersta/sköndal forskning. Nätet är en ingång till engagemang. Vågar inte gå med, allt bygger på medlemskap, men de blir inte automatiska. Måste våga släppa in utan att bli medlem. Medlemskap är mycket kortare tid än nu. Jobba bort skuld och skam. Kanske kan de komma tillbaka senare. Förebygga uttträde genom att ringa eller skriva, hur uppfattar du oss just nu. Hur vågar vi öppna upp. Hur organiserar vi oss? Hur uppfattas vi.
Fylla på medlemskapet med värde som till exempel tidningar, rabatter med massor med mervärde. Man måste förstå att medlemmarna är inte våra kunder. 

Nya krav på

 • Förändring ledarskapet
 • Kommunikationen
 • Organiseringen

Använd inte gammal skåpmat när det gäller engagemang. Använd de kanaler som finns. Organisera er annorlunda. Vertikala träffar. Det blir helt andra krav på oss som organisation. Hur tar vi ett nytt grepp. Hinder är till för att övervinna. Påverka stadsbidraget. Många unga blir inte insläppta in i styrelsen. 

Kristin Blidberg Forskningshandläggare, Reumatikerförbundet

Systematisk söka efter nya fakta. 36 miljarder 70 % av all forskning står staten för.  Ju fler artiklar du skriver och hur ofta det publiceras i veteskapliga tidningar. 

 • Vetenskapsrådet
 • KK stiftelsen 
 • Vinnova 
 • Forte
 • Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
 • Hjärt och Lungfonden.

Hur fördelas forskningspengar. Forskarvärlden bedömer sig själva. Man måste hålla sig neutral. Forskare kommer med en idé och man kan få hjälp med allt från idé till slut.

Reumatikerförbundet och forskning

 • Första anslaget 1952
  - 14 projekt fick dela på 100 000 kronor
 • 2015 beviljades 85 projekt och 11840 000 kronor som delas ut.
 • Vem får då anslag
 • Medicinsk forskning
 • Vårdforskning
 • Klinisk patientnära forskning
 • Överbryggande multidisciplinära och eller interdisciplinär forskning (Kopplar grundforskning och klinisk forskning).

Bedömningsgrunder

 • Forskningsrådet
 • Vetenskapliga nämnden
 • Riktade satsningar -Artrossatsningen -Initiativ smärta
 • Rapporter
 • Påverkansarbete.

Brukarmedverkan

 • Ett projekt tillsammans med Psoriasisförbundet, Astma och Allergiförbundet och Riksförbundet Hjärtlung
 • Grundutbildning 2 dagar och en uppföljande dag
 • Ett 20-tal aktiva forskningspartners i olika projekt
 • Forskningspartnerns roll och inflytande varierar mycket beroende på hur projektet ser ut

Who What Where When Why How Questions Answers

Utan forskningen kommer vi aldrig att finna lösningen på reumatismens gåta.

 • Funderar över vilken forskning som är viktig för oss, patientnära forskning.

Påverkan

Föreläsare: Mats Griph, medlem i Reumatikerförbundet, Ombudsman LO

Vem är jag

 • Mats Griph
 • Småbarnsförälder
 • Otur i min gencocktail
 • Medlem
 • Det klarar du aldrig

Man kan påverka sitt eget hälsotillstånd. Har både RA och AS. Du ska börja cykla, sa en sjukgymnast. Allt eller inget. Hjälpmedel på vägen ( Digital blodsockermätare)

Gör en annan värld möjlig!

 • Internet
 • Beslutsfattare 
 • Allmänhet
 • Media

Lokala artiklar i vår tidning, vi blir relevanta, vi måste bli mer synliga. 

Vad vill vi? Förändringsarbete.

Drivkrafter

Mediekanaler

Lokal opinionsbildning

 • Använda existerande grupper (vilka har ni i er omgivning)
 • Bygga upp egna grupper/nätverk
 • Vän till vän=relation
 • - Det som gör dig unik är dina vänner.
 • - Gör en "analys" av dina vänner.

Potential

Tips och råd

 • Skapa rapå med de ni möter
 • Var relevanta
 • Visa handlingskraft
 • Erbjud aktiviteter
 • Snacka inte bara, GÖR
 • Ha roligt
 • Gör det tillsammans 
 • Fånga upp lokalt engagemang

Framtiden

Bilden hos allmänheten ska vara att Reumatikerförbundet är en kompetent kraft som bidrar till en positiv utveckling.

Impossible, possible det är bara olika svårt. allt är möjligt!

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.