IT-gruppens uppgift är att hålla Facebook, Twitter och distriktets webbsida uppdaterad.

IT-möte 2015-03-17

It-gruppen samlades på distriktets lokal, Skiffervägen 20 i Lund för genomgång och diskussion om webbsida, facebook och twitter.

Webbsidan:

 • QR-koder, ett slags tvådimensionella streckkoder som "skannas" med mobiltelefonen/surfplattan i en särskild mobilapplikation (app) som kallas för en QR-kod läsare - kan vara olika för olika telefoner och det är möjligt att det inte finns för äldre mobiltelefoner - , kan användas av distriktet för att visa personer in på webbsidan, Facebooksidan och Twitterkontot utan att dessa behöver själv skriva respektive webbadress i sin webbläsare. Även så att man genom att skanna en QR-kod kan få nerladdat ett såkallat telefonkontaktkort med distriktets kontaktuppgifter direkt till mobiltelefonen/surfplattan. Sådana koder har nu på försök lagts upp på webbsidan, - på startsidan i puffen Sociala medier, på sidan Om oss och på sidan Kontakt.
  Webbansvarig har anlitat tjänsten QR-code Generator .com , och då deras gratis-tjänst som dock innebär vissa begränsningar i vad som kan göras.
  Två sorters QR-kod finns upplagd, en som kallas statisk (4 st) med ett bestämt mål som inte kan ändras senare och en som kallas dynamisk (1 st) där målet kan ändras senare (även efter det att koden redan finns tryckt på ett dokument).
  Den dynamiska koden innebär att oavsett vilken typ av dokument man trycker den på, - såsom kallelser till möten, inbjudan till aktiviteter och till och med införda artiklar i tidningen exempelvis Reumatikervärlden - , så kan samma kod användas till att ge olika informationer.
  QR-koderna "klistras in" i dokumentet som vanliga bilder, och har överlämnats som 10 stycken bildfiler på ett USB-minne till Annette på distriktets kansli. 5 stycken av dessa är i högre upplösning, - som lämpar sig för tryck i dokument - , och 5 stycken är i lägre upplösning - lämpade för webben och dylikt.
  Målgruppen för QR-koder antas vara personer ur yngre generationer, men även andra med intresse för den nya tekniken.
  Information om användning av en QR-kod finns på Allmän information - Sociala medier - Liten ordbok - QR-kod och man kan komma dit genom att förutom att klicka sig fram på webbsidan även där koderna finns inlagda klicka på den lilla knapp som finns i anslutning till koderna.
 • På sidan Våra föreningar är det vid avsnittet Landskrona Reumatikerförening inlagt en liten knapp som visar till en artikel med information om att föreningen i Landskrona är avvecklad samt att de från detta område och som önskar bli medlemmar, eller tidigare varit medlemmar i denna förening, skall kontakta kansliet för information.
 • Som hjälp för distriktets föreningars webbadministratörer har det tagits fram en serie av "Webbtips" - i nuläget finns 8 stycken tillgängliga - vilka kan både läsas direkt på administratörens bildskärm samt hämtas hem som PDF-dokument. De behandlar grunderna i hanteringen av webbsidan. Webbtips finns under Övrigt - Webbsidan, och denna sida kräver inloggning först.

 • En kategori kallad Diagnoser finns tillagd på sidan Övrigt och innehåller en serie artiklar om olika diagnoser. Vissa innehåller filmer, PDF-bilagor samt länkar till webbsidor med fördjupningsmaterial.

 • På startsidan finns det en puff på höger sida med kort information om distriktets artros- och smärtinformatörer, samt att man kontaktar distriktets kansli för kontakt med dessa informatörer.
  Genom att klicka på en grön knapp kommer man vidare till sidan med distriktets kontaktinformation.
  Genom en andra knapp kommer man till en artikel om Patientskolor.

 • På sidan Om oss och Om oss - Medlemskap är det uppdaterat uppgifter om antal distrikt, föreningar samt medlemmar i Reumatikerförbundet.

Facebook: 

 • På Facebooksidan har lagts till 3 stycken så kallade applikationer, som ger sidan utökade funktioner.
  Dessa är:
 1. Distriktets webbsida. Här finns distriktets webbsida inbäddad i en så kallad ram, man ser sidan precis som den faktiskt ser ut, och man når HELA sidan.
 2. Twitter. Här ser man de inlägg som görs på distriktets Twitterkonto. Man kan även genom att klicka på en särskild knapp direkt bestämma sig för att "följa" distriktet på Twitter.
 3. Karta och vägbeskrivning. Visar en inbäddad karta från Google Maps, som visar till distriktets lokaler på Skiffervägen 20 i Lund.

 • En genomgång av sidans status gjordes och det konstaterades att distriktet inte bara "gillas" av personer från Skåne utan från hela landet. Cirka 1100 personer har "gillat" Reumatikerdistriktet Skåne.

Twitter:  

 • En genomgång av distriktets Twitterkontos status gjordes, som visade att de personer som "följer" distriktet på Twitter tenderar att vara "branschfolk". Man når alltså en helt annan typ av personer via Twitter än via Facebook.

IT-gruppen gjorde en samlad bedömning att distriktets informationskanaler är väl uppdaterade, samt väl tjänar sitt syfte, i en tid då förändringar händer snabbt och tillhör vardagen.
Från webbansvarig uttrycktes önskemål om att undersöka möjligheten att inhandla någon bok om kodning i HTML, CSS och något skript (detta är olika programmeringsspråk som används när man bygger en webbsida och exempelvis mobilapplikationer) .

Visioner för framtida användning av webbsidan och övriga informationskanaler diskuterades.
Några exempel:

 • Kontaktformulär på webbsidan för direkt kontakt med distriktets kansli
 • Upprättande av någon typ av blogg
 • Undersöka möjligheter att utveckla någon typ av applikation för mobiltelefon/surfplatta som hjälp att hålla sig uppdaterad med information från distriktet.
 • Distriktets styrelseprotokoll tillgängliga på webbsidan (endast för distriktsstyrelsens medlemmar och kansliet).

 

 

Härmed nomineras Reumatikerdistriktet Skånes webbsida till kategorin ”Bästa webbsida”
Under de senaste tio månaderna har denna webbsida minst sagt förändrats, med tydlig tonvikt på dynamik och
ett personligt möte. Med tydlighet förmedlas ett intryck av att alla har nytta av denna webbsida, såväl ung som gammal,
medlem eller icke medlem. Alla kan finna något som verkar finnas där, just för den personens skull. Webbsidan kan 
sägas återspegla Jubileumsårets devis ”Tillsammans”.
Webbsidan har kommit att inte enbart påvisa själva distriktets existens utan även att tjäna som en mycket viktig kanal
för information, en mix av intressanta aktiviteter, som om reumatiska diagnoser, aktuell forskning och rön samt
hur det är att leva med reumatisk sjukdom, livsstil, hälsa, motion med mera. Artiklarna är uppbyggda så att den
som vill fördjupa sig mer i ett speciellt ämne kan ladda ner pdf-filer med mer information, länkar som hjälper 
läsaren att själv kunna förkovra sig och även påvisa att Distriktet är aktiva ute på de social medierna 
som Facebook och Twitter.
Det som läggs upp är faktamässigt korrekt och aktuellt, och information om distriktets aktiviteter som ägt rum
kommer upp på webbsidan så fort som möjligt.
 
Sidan har ett ledord som är "röra och beröra” och att se till "hela människan". 
Snabbhet, dynamik och det personliga mötet, samt den goda strukturen
är sådant som kännetecknar denna webbsida.

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.