Internationella Reumatikerdagen i Hässleholm 2015-10-10

Den 10 oktober hölls föreläsningar i Vita Salongen på Kulturhuset i Hässleholm. Föreläste gjorde en sköterska, en kurator och en reumatolog från Reumatologen i Kristianstad, samt ett Regionråd tillika ordförande i Skånevård KRYH.

Reumatikerföreningen Hässleholm inbjöd till arrangemanget "Internationella Reumatikerdagen" som hölls på Kulturhuset i Hässleholm.

Elisabeth Wikström, kurator på Reumatologiska kliniken Kristianstad, berättade om sitt arbete och vad kuratorn kan göra för patienterna.
Hon började med att berätta om kuratoryrkets historia i Sverige, som började redan år 1914 med en viss Gertrud Rodhe. Hon var slöjdlärarinna och hade sin mottagning i egna hemmet. Hennes lön bestod av frivilliga medel.
1930 började kommuner och landsting anställa kuratorer med lön, vilken då uppgick till 500 kronor och motsvarade en underläkares lön.
Kuratorns roll beskrevs som att "utreda social och ekonomisk situation under patienters vistelse på sjukhus. Att förbereda utskrivning, samt arbete och bostad vid sådant behov. Att värna om den enskilde patientens rätt till värdiga betingelser och att inom sjukvården hävda respekten för alla människor".
Kuratorn arbetar för att åstadkomma positiva förändringar i människors livssituation.
På Reumatologen tar kuratorn emot patienter som har fast läkarkontakt där.  De patienter det handlar om är både patienter som själva kontaktar kurator, eller patienter som kuratorn vill ha kontakt med, och det förekommer också patienter som skickats dit av någon myndighet.
Kuratorns arbete består i 3 delar: praktisk hjälp - för att minska oro och bekymmer; samtalsstöd - stödsamtal, motiverande samtal exempelvis motivera till fysisk aktivitet, krisbearbetning, och kognitiv beteendeterapi (KBT); information och rådgivning - förmedla samhällets resurser, konkret rådgivning, hänvisa till psykoterapi eller familjerådgivning eller socialförvaltning.
Hon redogjorde för olika sätt hur reumatiker kan tänkas reagera på sin sjukdom, och sammanfattade det med att "det ofta inte är hur man har det utan hur man tar det".
Hon avslutade med att berätta en metafor om en livets bussresa som handlar om principen bakom det inom KBT som kallas "Acceptance and commitment therapy" (ACT).

Maria Nyman Stjärnskog, Regionråd (S) och ordförande i Skånevård KRYH, berättade om sitt arbete och vården i Region Skåne, särskilt inom KRYH.
Region Skåne arbetar för att skapa en positionering i EU, med visionen att vara "Europas mest innovativa region" år 2020.
KRYH står för Kristianstad, Ystad, och Hässleholm. Det är en av tre vårdförvaltningar i Region Skåne. KRYH upptar 50% av Skånes yta, och har 21 vårdcentraler, och två akutsjukhus. KRYH har också ansvar i hela Skåne för det som kallas ASI och för den palliativa vården. KRYH kan sägas vara "glesbygd", och mycket av personalen vid vårdcentralerna är inhyrd personal.
Som är allmänt känt är ekonomin i vården dålig, målsättningen för regionen är att ha en budget i balans - men i enlighet med Hälso- och Sjukvårdslagen. Ett problem i vården är alla de olika datasystem som används, och som inte kan "prata" med varandra. Regiondirektören som besökte en vårdavdelning gav uttryck för sina intryck av administrationsarbetet med de träffande orden att det kändes "som att komma till NASA", när han fick se ett skrivbord fyllt med ett flertal dataskärmar för de olika datasystem som användes.

Irene Petterson, sjuksköterska på Reumatologen Kristianstad, berättade om sitt arbete och kontakten med patienterna.
Sköterskeyrket började med en kvinna vid namn Florence Nightingale som under Krim-kriget gick med en lykta vid fronten. Hon lös så att säga vägen för de sårade.
Irene ingår i ett team på Reumatologen, där det även ingår 4 andra sköterskor, 1 undersköterska, 6 doktorer, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, och medicinsk sekreterare.
Sköterska är bland annat involverad i arbetet när nydiagnosticerade får komma till "dagvården" under en veckas tid. Då går man igenom patientens sjukdomsbakgrund och planerar behandlingen. Efter det görs uppföljning max 6 veckor efteråt.
Sköterska informerar patienter som skall byta från tabletter till injektioner, och lär hur man injecerar medicinen.
På Reumatologen har man en så kallad "remissionsmottagning". Det innebär att patienter som mår bättre i sin sjukdom och vars sjukdom inte är lika aktiv gör vartannat besök hos sköterska och vartannat hos doktor. Det finns också telefonrådgivning en timme på förmiddagen, samt telefonsvarare. Via 1177:s e-tjänster kan man få ett recept förnyat inom 7 arbetsdagar. 

Se video
För att se videoupptagningar från föreläsningarna den 10 oktober i Hässleholm, logga först via "Min sida" klicka därefter på nedanstående artikel. 

0 Kommentarer
Internationella Reumatikerdagen i Hässleholm 2015-10-10

Föreläsningar i Hässleholm 2015-10-10

Se videoupptagningar från föreläsningar i Hässleholm 2015-10-10.

Kräver att du är inloggad via "Min sida".

Läs mer
Elisabeth Wikström, kurator vid Reumatologiska kliniken i Kristianstad, berättar om sitt arbete och kontakt med patienter. Föreläsning på Internationella Reumatikerdagen den 12 oktober, i Vita Salongen på Kulturhuset i Hässleholm.
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.