IT-möte 2015-10-01

IT-gruppens uppgift är att hålla Facebook, Twitter och distriktets webbsida uppdaterad.

Reumatikerdistriktets IT-grupp samlades på distriktets lokal, Skiffervägen 20 i Lund för genomgång och diskussion om webbsidan, Facebook, Twitter och Instagram.

Webbsidan

 1. Distriktets sida för länkar har utvecklats, med länkarna lagda i olika kategorier för att lätt åskådliggöra dem.
 2. Informationen om medlemskap har utvecklats och information om medlemssida, medlemsförmåner och -rabatter, samt medlemskortet har lagts till.
 3. Avsnitt om hänsyn till allergier och fotografering vid distriktets aktiviteter, och gåvor till Förbundet har lagts till.
 4. Vårt flöde av artiklar på startsidan är av intresse inte bara för oss här i Skåne utan även för Reumatikerförbundet, och Reumatikervärlden - som fått ett flertal tips om nyheter från det vi lagt ut.
 5. Personer i förbundsstyrelsen och på förbundets kansli har låtit oss få veta att de anser Reumatikerdistriktet Skåne vara välförtjänt av den speciella utmärkelse vi mottog på Förbundsstämman i år.

Sociala medier

 1. Facebook
  Vår Facebooksida verkar leva sitt eget liv, och inte mycket är idag som vi först tänkte oss att det skulle bli. Exempelvis följer nu Norska Reumatikerförbundet, Fysioterapeuterna och olika reumatikerföreningar runt om i landet oss på vår sida. Även ett antal privatpersoner med högre befattningar relaterade till vård, hälsa och reumatiska sjukdomar. Flera av dessa sidor och personer delar också våra inlägg vidare.
 2. Twitter
  På vårt twitterkonto har vi fått ett flertal intressanta följare som fysioterapeuter, reumatologer, läkare, Almedalen, Skånes Universitetssjukhus, Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet, DHR, en smärtklinik, Socialdepartementet, Svenskt Kvalitetsregister, MedTech Magasin, och flera andra.
 3. Instagram
  Av de som följer oss på Instagram är många yngre personer. En del av följarna känner vi igen från olika av reumatikerföreningarna. Några intressanta följare är exempelvis förste vice ordföranden i Reumatikerförbundet, Unga Reumatiker, Reumatikervärlden, en följare från Malung, och en fysioterapeut.
Reumatikerdistriktet Skåne i sociala medier - jämförelse antal följare

2015-06-09 2015-09-29
Facebook 1821 2470
Twitter 47 64
Instagram 10 24

 

Reumatikerdistriktets och Reumatikerförbundets Facebooksidor
- observation och jämförelse antal "gillare" under en två-veckors period
  2015-09-14 2015-09-28 Ökning
Reumatikerdistriktet Skåne 2206 2368 +162
Reumatikerförbundet 6502 6551 +49

Vid mötet fördes det fram förslag på justeringar rörande webbsidans utseende och struktur på artiklar.r

 • Puffen om kansliet, på vänstra kanten av webbsidan, kunde få en plats högre upp i raden.
  - Genomfört 2015-10-01 Puffen placerad under "Välkommen till Reumatikerdistriktet skåne"
 • Puffen om Reumashop, på högra kanten av webbsidan, kunde lyftas upp till ovanför "Apoteket Hjärtat" - detta då Anette på kansliet besöker Reumashop via just denna puff och får rulla sidan långt ner för att hitta den.
  - Genomfört 2015-10-01 Puffen placerad ovanför "Reumatikerförbundet", det vill säga överst i raden.
 • Önskemål om att det fanns ett enkelt sätt att kunna komma till Reumatikerförbundets webbplats från Reumatikerdistriktets startsida, exempelvis en knapp eller länk.
  - Genomfört 2015-10-01 Puffen "Reumatikerförbundet", på högra kanten av webbsidan, har fått tillagd en extra knapp som går till Reumatikerförbundets webbplats när man klickar på den.
 • För huvudkategorin "Rapporter" fanns önskemål om att underliggande artiklar skulle sorteras in i två nya kategorier exempelvis "Rapporter distrikt" och "Rapporter övrigt" för att göra detta mer åskådligt då kansliet egentligen bara ska skriva ut och skicka rapporter från distriktsaktiviteter till föreningarna.
  - Genomfört 2015-10-01 I huvudkategorin "Rapporter" har årtalet 2016 förberetts och har fått underkategorierna "Rapporter från distriktets aktiviteter" och "Rapporter från övriga aktiviteter" tillagda. Detta gjordes även för åren 2015 och 2014, men detta gjorde dock att i de artiklar som lagts upp i nyhetsflödet som "blänkare" till aktiviteter som varit blev länkarna brutna och så även i de direktlänkar som vi tidigare delat på Facebook, varför detta återställdes igen till att vara som det var innan.
 • I listan över underliggande artiklar i huvudkategorin "Rapporter" skulle aktiviteterna listas med den senaste överst och inte som idag med den senaste längst ner.
  - Genomfört 2015-10-01 Aktiviteterna under respektive årtal, under huvudkategorin "Rapporter", har listats enligt förslag. Även i de nya underkategorierna på 2015 och 2014 har detta gjorts.

Andra saker som togs upp:

 • Funderingar fanns om Reumatikerdistriktet kunde ha en egen blogg någonstans, den ska då vara gratis att använda. Bloggverktyget "Wordpress" bedöms då som lämpligast. Eventuellt med möjlighet att "gästblogga", det vill säga med flera personer skulle ha tillgång till att göra inlägg på bloggen.
 • Funderingar fanns om det kunde gå att skapa enkäter på Internet, ämnat för att exempelvis undersöka lite vilka våra följare är på Facebook - vilka diagnoser de har, om de är medlemmar i Reumatikerförbundet eller inte. Ett verktyg för detta är tjänsten "SurveyMonkey" och det får kollas upp om det är gratis att använda, samt hur det fungerar praktiskt.
 • Det finns webbsidor som har ett litet fönster med en form av chat, som öppnas automatiskt när man besöker sidan. Funderingar fanns om Reumatikerdistriktet kunde ha någon nytta av något liknande. Lösningen skall då vara gratis, chatten skall inte vara öppen alltid, och kansliet skall inte belastas med ytterligare arbete. Eventuellt utvecklande av detta får komma vartefter det ges möjlighet.

En reflektion:

Förändringens vindar blåser snabbare än någonsin och för att klara oss måste vi följa med i det som sker och kontinuerligt förbättra och våga förändra sig även det som redan fungerar bra. Vi måste se de digitala möjligheterna och våga ändra tanken att det gamla sättet vi arbetat på, är det bästa sättet.
Vi måste våga se framåt och inrikta oss på att inte stå still.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.