Föreläsning i Malmö med smärtläkare 2015-09-19

Reumatikerdistriktet Skåne arrangerade lördagen den 19 september 2015 en föreläsning om smärta med smärtläkaren Christer Carlsson. En medlem i förbundstyrelsen var inbjuden att berätta om Reumatikerförbundet.

Reumatikerdistriktet Skåne inbjuder medlemmar med anhöriga och allmänheten.
Föreläsare: smärtläkare Christer Carlsson.

Tid: lördagen den 19 september kl 10.00-14.00

Plats: Kockums Fritid i Malmö.

Reumatikerdistriktet inbjuder till föreläsning.

Program
11.00 Kaffe och halv fralla

11.30 Distriktsordföranden hälsar välkommen
          Kerstin Lövgren

 11.40 Förbundsledamot berättar om Reumatikerförbundet
          Margret Halvarsson

 12.00 Föreläsning: Smärta i rörelseapparaten
          smärtspecialist dr. Christer Carlsson, Florencekliniken i Lund

 14.00 Avslutning
          Kerstin Lövgren, Reumatikerdistriktets ordförande

Ingen deltagaravgift och ingen förhandsanmälan.

Obs! Starka dofter undanbedes

VARMT VÄLKOMNA!

--------

Efter att åhörarna först samlats i föreläsningslokalen bjöds det kaffe och goda halv-frallor.
Under den tiden hann distriktets representanter att samtala med en del av de som kommit för att lyssna. En person bad också att få bli medlem, varför denne fick hjälp att bli det direkt på en medtagen dator.

Kerstin Lövgren sade sedan några ord om vad distriktet är och vad det är till för, och lämnade därefter över ordet till Margret Halvarsson från Förbundet att berätta om Reumatikerförbundets historia och kort om Jubileumsåret 2015.
Några axplock:
1947 hölls det allra första årsmötet för Riksförbundet mot reumatism (RMR), och medlemsavgiften var på 3 kronor.
1953 startades reumatikersjukhuset Spenshult upp, och ägdes sedan
av Reumatikerförbundet fram till år 2008 då det såldes.
1997 tog politiker på uppdrag av Reumatikerförbundet fram en rapport om kostnader för vård. Den uppgick då till 27 miljoner kronor och 80 % av den kostnaden berodde på sjukskrivningar och förtidspensioneringar.
2003 ville politikerna att reumatologin inte längre skulle vara en egen specialitet, men Reumatikerförbundet slog bakut och drog igång omfattande protester. Det gav resultat och förslaget skrotades.
Reumatikerförbundet har också drivit ett projekt om lättöppnade förpackningar. Det arbetet resulterade år 2015 i en ny internationell standard för förpackningar.

Margret Halvarsson om Reumatikerförbundet

Margret Halvarsson gav några exempel på riktigt dråpliga kommentarer hon hört själv eller fått berättat. När hon och hennes man besökte en yngre läkare och berättade om respektives diagnoser så säger läkaren att "då är din man den riktiga reumatikern för han har ledgångsreumatism (Reumatoid artrit - RA) och du har bara Artros". Det visar att det även finns yngre läkare idag som inte hänger med i utvecklingen!
Hon berättade om en person som varit anställd på Förbundets kansli i 20 år, och som hade kontakt med Försäkringskassan som krävde att hon skulle byta arbete om hon inte kunde klara av att arbeta full tid där. När Margret konfronterade handläggaren så säger denne så käckt att "för oss är ni inga namn och sjukdomar, ni är bara ett nummer" och om att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade: "som standard säger vi alltid nej, och de som orkar överklagar och får sedan sina tillstånd". Så bra då att vi får veta det! Cyniskt så det inte är riktigt klokt.

Smärtläkare Christer Carlsson om reumatiska sjukdomar och smärta

Efter Margrets anförande tog den inbjudna smärtläkaren Christer Carlsson, från Florencekliniken i Lund, vid.
Han började med redogöra för olika termer som används för reumatiska sjukdomar, men betonade att de namn på diagnoser som ställs egentligen inte säger så mycket mer än det patienten själv vet redan. Till exempel om man tar "sänkan" och man har 6 som värde betyder det då automatiskt att man måste vara sjuk? Om man i vanliga fall har 1 i värde och helt plötsligt får 20, då är det förstås något som inte stämmer, men friskhet är väldigt individuellt. Kortfattat så alla diagnoserna "olika namn, men egentligen är det samma skräp alltsammans" för det ger ju smärta, bara det att det handlar om olika delar på kroppen.

Han berättade först kortfattat om olika reumatiska sjukdomar och visade bilder.
Inflammationer
Inflammatoriska ledsjukdomar: dessa är ledgångreumatism/Reumatoid artrit (RA), Psoriasisartrit (PsA), Ankyloserande spondylit (AS) tidigare "Bechterews sjukdom", samt Borreliaartrit - som man kan få av fästingbett.
Vid ledgångreumatism/RA för man olika felställningar i lederna.
Vid AS/Bechterew får man förbeningar av brosket i lederna, exempelvis bäckenleden, vilket till sist gör att den inte kan röra sig. Denna sjukdom är vanligast bland män men även kvinnor kan få den.
Inflammatoriska systemsjukdomar: är Polymyalgia rheumatica, Temporalarterit, Systemisk lupus erythematosus (SLE)/Lupus, Systemisk skleros (Sklerodermi), Dermamyosit, Polymyosit, Sjögrens syndrom (Sicca).
Kristallartriter: Gikt - urinsyrestenar som utsöndras i lederna, från proteiner. Är egentligen en ämnesomsättningssjukdom. Vanligt med att få så kallad hallux valgus, av angrepp i stortåns grundled.

Sedan berättade han lite mer om just sjukdomen Artros: Artros betyder egentligen "ledsvikt", om det sitter i ryggen kallas det spondylos, men sitter det i yttre leder kallas det för artros. Det är muskler runt om leden som påverkas, kan leda till så kallade "triggerpunkter". Morgonstelhet vanligt, samt felställningar i leder. Muskler, band, senor runt lederna blir inflammerade.
Skillnaden på hur kroppen påverkas av Reumatoid artrit och Artros är att Reumatoid artrit blir en skada, som sedan kan leda till artros. Det är i de första stadierna av sjukdomen som det gör som mest ont, sedan avtar smärtan vartefter lederna blir förstörda. Av så kallad "medial knäartros" blir man "hjulbent".
Behandling sker genom viktkontroll så lederna inte får så kraftig belastning, rökstopp är viktigt, anpassad fysisk träning som exempelvis cykling är bra, hjälpmedel som ger avlastning - som ortoser, tejpning använd också, i sista hand kan kirurgi tillgripas. Det ges smärtstillande mediciner - NSAID/COX, akupunktur hjälper i vissa fall - även TENS kan hjälpa, Cortison brukar sprutas in i ledkapslen för att häva inflammation.

Efter att det tagits en kort paus för bensträckare och fika så fortsatte Christer med att mer ingående berätta om olika mjukdelstillstånd, men tiden räckte inte till för att hinna ta upp allt och visa alla bilder, mycket fick "spolas förbi".

Läs detaljerad redogörelse här.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.