Medlemsvård Reumatikerdistriktets föreningar 2015-09-21

Föreningsträffen för samtliga reumatikerdistriktets föreningar hölls på Medborgarhuset i Eslöv den 21 september 2015. Den utgjordes av en utbildning med titeln "HUR SKA VI FÖRBÄTTRA VÅR TEAMKÄNSLA SÅ ALLA KÄNNER DELAKTIGHET".
Kursledare var Margareta Albinsson och Elisabeth Titze från Region Skåne, som berättade om metoden "The Future Café".

Reumatikerdistriktet inbjuder alla föreningarnas styrelser till en större träff i Eslöv med rubriken "Medlemsvård". De föreningar som har kanslianställd personal får också anmäla dessa.

Tid: måndagen den 21 september, 2015. Klockan 17.00 - 21.00

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Kursledare är Margareta Albinsson och Elisabeth Titze från Region Skåne, berättar om metoden "The Future Café".

The Future Café är en innovativ, dialogbaserad metod som bygger på människors naturliga önskan att söka gemensam grund och samarbete för en bättre framtid.”
”I The Future Café går du genom samtal från ord till handling. Du kan finna kreativa lösningar, nyskapande och meningsfull handling – individuellt eller tillsammans med andra.

Kursen har den preliminära titeln:
"HUR SKA VI FÖRBÄTTRA VÅR TEAMKÄNSLA SÅ ALLA KÄNNER DELAKTIGHET"

Kort sagt handlar mötet den 21 september om teamarbete, något som ju är viktigt i alla föreningar och sammanslagningar. Det blir en genomgång efterföljd av diskussioner i smågrupper.

Vi hoppas Ni kommer att få stor nytta av den kvällen.

Fika bestående av fralla och kaffe/te kommer serveras.

Anmäl ert deltagande till distriktets kansli om möjligt innan den 10 september.

Ingen deltagaravgift, distriktet står för resekostnader.

------------------

Den här kvällen fick vi presenterat ett sätt att arbeta på för att få ett bra team-arbete i föreningar. Gruppdiskussion användes för att göra oss alla delaktiga. Runt om i lokalen hade tejpats upp papper med tänkvärda ord.

Utbildningen var uppdelad i flera delar: Nuläge, Framtid, Engagemang, Handling, och till det kom en inledning och sist avrundning av kvällens utbildning.

Som inledning fick alla närvarande berätta något om sig själva som man inte tidigare berättat och som man kunde ha nytta av i den förening man tillhörde. Det hela skulle gå ut på att så att säga utforska varandra lite mer än bara precis till namnen.

Detta följdes av "Nuläge", diskussion gruppvis. Nuläget är viktigt därför att man måste ha nuet klart för sig för att kunna fortsätta in i framtiden.
Frågor att samtala om var sådant man är bra på, sådant man är stolt över med sin förening det som fungerar bra, utmaningar och problem som kan finnas i föreningslivet, samt rädslor och farhågor, förhoppningar och möjligheter.
Efter diskussion fick grupperna presentera utifrån frågorna vad man kommit fram till.

Nästa del var "Framtid", med diskussion gruppvis. Det som skulle diskuteras var kännetecken för en förening med bra teamkänsla, delaktighet, framtidstro och engagemang. Detta presenterades sedan gemensamt efter diskussionen.

Under "Engagemang" fick deltagarna uppgiften att teckna av den som satt sidan om, under det att man tittade på denne, utan att se hur det blev på pappersarket. Sedan fick var och en en stund att skriva ner något som man tänkte göra så snart man fick tillfälle, för att förflytta sin förening från nuläget till in i framtiden, den framtid man diskuterade i föregående del.

Efter dessa första delar kommer så "Handling". Vad är det som måste göras för föreningens utveckling? När skall det göras? Vem skall göra det? Hur skall det göras? Detta diskuterades föreningsvis. Det togs sedan upp gemensamt, kanske kunde någon förening få ett tips från hur en annan förening tänker.

Så skulle allt detta rundas av. Vi hade diskuterat var föreningen är Nu, Vart vi ville ta den hän, och Hur det skulle gå till. Var och en fick berätta om vad man tog med sig hem av det som diskuterats, något man skulle få användning för sedan i föreningsverksamheten och arbetet i styrelsen.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.