Utbildning i styrelseteknik 2015-08-31

Utbildning i styrelseteknik som vänder sig till Reumatikerdistriktets styrelse.
Föreläsare Christina Lilja, från ABF. 

Tid: måndagen den 31 augusti. 

Plats: Reumatikerdistriktets lokal Skiffervägen 20 i Lund.

 

Christina Lilja från ABF Skåne ledde en kurs i hur man arbetar på ett bra sätt i en föreningsstyrelse. Som studiematerial användes boken "Styrelsen i arbete - Handbok för föreningslivet" skriven av Daniel Suhonen, samt ett kompendium "Handledning för styrelsearbete/cirklar" med övningar och frågor som utgick från nämnda bok..

Inledningsvis pratade Christina kort om ABF och om vad demokrati är. Demokrati tar tid, och man får koncentrera sig på sakfrågor och lägga känslorna åt sidan. När beslut skall tas bör man tänka på om beslutet är för medlemmarnas skull eller återspeglar styrelsens egna åsikter.
Sedan diskuterades olika frågor gällande styrelsearbete. Vi fick parvis välja olika ämneskort med en fråga som sedan skulle diskuteras. Exempel på sådana frågor var "Får styrelsen ha hemligheter?", "Vilken information skall finnas på webbsidan?", "Vilka möjligheter har förtroendevalda att delegera och hur utnyttjas möjligheter?". Sedan fick vi presentera vad vi kom fram till.

Något av det som togs upp i studiematerialet var:

Styrelsen har olika roller och ett ekonomiskt och juridiskt ansvar. I en styrelse sitter man på olika poster där de vanligaste är ordförande, kassör, sekreterare, och studieansvarig/organisatör. Sedan finns ofta övriga ledamöter som är ansvariga för olika saker. Det skall finnas revisorer, vilkas uppgift är att allt går rätt till, enligt lagar och de beslut som tagits. För att utse dessa poster används en valberedning. För ett bra styrelsearbete krävs att man får rätt person på rätt plats. Det är också viktigt att kunna delegera, det vill säga överlåta någon uppgift till en annan person.
Det fanns i materialet olika frågor att diskutera kring, såsom om man är beredd att kompromissa, ändra sig, delegera, framföra sin åsikt och om man är bra på att lyssna.
En övning gick ut på att ta ställning till ett visst påstående. Det användes en metod som kallades "fyra hörn", där det ena hörnet betydde att man höll med, ett andra hörn att man inte höll med, ett tredje hörn att man höll med delvis, och sist ett fjärde med ett eget alternativ. Några påståenden: "Det är bättre att göra saker och ting själv, då vet man i alla fall att de blir gjorda.", "Jag vågar inte be om/erbjuda hjälp." och "Det är viktigt att hjälpas åt.".
En annan övning gick ut på att vi föreställde oss att Snövit och de sju dvärgarna satt i en styrelse. Alla hade sina speciella egenskaper och beteenden. Hur fungerar deras styrelse? Finns det någon i den riktiga styrelsen som motsvarar någon av dem?
En styrelse kan vara som antingen en stol - står stadigt men har svårare att röra sig framåt, eller en cykel - den står för rörelse och är stabil så länge den rör sig framät, men instabil när den står still.
Det togs upp tre olika ledarstilar, auktoritärt ledarskap - generalen som ger alla order, "låt gå"-ledarskapsstilen - saker och ting kommer som de kommer och resultatet beror ofta på slumpen eller den starkaste styrelsemedlemmens rätt, och så den demokratiska - som en reseledare som guidar och ser till att alla kommer med, så ingen hamnar på efterkälken.
Vi diskuterade hur ett bra styrelsemöte går till och vilka olika möten som kan förekomma. Det kan vara svårt för någon både att ge och ta emot beröm. Det är också bra att hantera missnöje på ett bra sätt, lugnt och sakligt, och inte bara negligera det.
Sist behandlades några sista frågor, och sedan fick alla behålla sitt exemplar av studiematerialet.

Efter en intressant, och förhoppningsvis givande, kurs i styrelsearbete avtackades Christina Lilja av distriktets ordförande Kerstin Lövgren med en gåva.

Mycket intressant och lärorikt med en sådan grundlig genomlysning av det arbete en styrelse utför, och mycket som man kanske egentligen inte tänker på så ofta. Det finns säkert något att ta fasta på för att förbättra styrelsens arbete ännu mer, för det finns alltid något att lära. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.