Representantskapsmöte 2015-03-28 (årsmöte)

Årets Representantskapsmöte hölls lördagen den 28 mars på Haciendan i Fleninge, utanför Helsingborg.
Reumatikerföreningen Helsingborg var värdförening. 

Dagens program

10.00 - 10.30: Samling med kaffe/te och fralla.
10.30 - 11.00: Underhållning.
11.00 - 11.15: Bensträckare.
11.15 - 13.00: Representantskapsmöte.
13.00 - 14.00: Lunch med kaffe och tårta direkt efteråt.
14.00 - 14.30: Eventuellt fortsatta förhandlingar.
14.30 - 15.00: Konstituerande sammanträden
(gäller distrikts- och fondstyrelsen). 

Kerstin Lövgren, Reumatikerdistriktet Skånes ordförande, hälsade alla välkomna till årets Representantskapsmöte.

Mötet inleddes med parentation (tyst minut) för Annika Bladh som varit ledamot i distriktets styrelse och som så tragiskt lämnat oss till följd av svår sjukdom.

Därefter började årsmötesförhandlingarna.
Röstlängden fastställdes till 59 röstberättigade.
Till årsmötets ordförande valdes inbjudna Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande, som med trygg hand lotsade oss vant igenom hela mötet. Vid sin sida som sekreterare hade hon Christer Hugoson, från Reumatikerdistriktet Skånes kansli, som med god ordning såg till att ett bra protokoll blev fört.

Efter att verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse föredragits togs beslut på att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, och så även med fondstyrelsen efter att vi hört deras berättelser.
Budget och verksamhetsplan för 2015 fastställdes.
Nya reviderade stadgar antogs av årsmötet. Dessa innebar smärre ändringar i de senast antagna stadgarna, och beslut om dessa ändringar togs vid Reumatikerförbundets Förbundsstämma i Borås år 2014.
Sedan bjöds valberedningen fram att presentera sina förslag för alla uppdrag, och därefter togs beslut om dessa poster.
Representantskapet antog en motion till årets Förbundsstämma.
När mötet avslutades tackade Kerstin Lövgren Anne för att hon medverkat och överlämnade en gåva som tack.

Efter att mötesförhandlingarna hållits bjöds det lunch och därefter kaffe med tårta. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.