Entrén till Alströmergatan 39.

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter Årsmöte 2015-03-21

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter Årsmöte 2015-03-21

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet höll sitt årsmöte lördagen den 21 mars 2015, på Reumatikerförbundets kansli Alströmergatan 39 i Stockholm.

Mötesdeltagarna samlades inledningvis för en snabb kopp kaffe. Därefter hölls årsmötesförhandlingarna.

Caroline Åkerhielm på Reumatikerförbundets kansli fick förtroendet att vara årsmötets ordförande. Vid sin sida hade hon Suzanna Jansson som också sitter på Reumatikerförbundets kansli.
Sedan Riksföreningen Småkärlsvaskuliters ordinarie ordförande inte kunde närvara hade Björn "Nalle" Persson fått uppdraget att ordna för att årsmötet kunde hållas. Denna kontaktade då kansliet och Caroline Åkerhielm och fick snabb respons. Därför blev det möjligt att hålla årsmötet på kansliet och det dessutom på en Lördag när kansliet egentligen inte är öppet. 
Vid årsmötesförhandlingarna inledde Caroline Åkerhielm med att säga att förbundet var glada att kunna hjälpa till i denna situation som nu hade upstått, eftersom det faktiskt är det förbundet är till för. Riksföreningen är såklart väldigt tacksamma för denna tjänst.

Under förhandlingarna togs upp bland annat att distrikt/riksförening i år får 15 000 kronor i bidrag att använda för aktiviteter i samband med firande av 70-års jubileumet. Detta betalas ut Mars/April och även om det inte kan användas behöver inte pengarna redovisas. Det framkom att det finns förslag om någon aktivitet till hösten och då troligen förlagt till Skåne.
Vid punkten antagande av nya stadgar, förklarades att detta var nödvändigt även om dessa stadgar redan hade blivit antagna på Förbundsstämman 2014, då varje distrikt och förening/riksförening alla är egna juridiska enheter. Till exempel kan det bli problem om en sådan juridisk enhet fått motta ett testamenterat arv och det inte finns antaget dessa stadgar.
För förtydligande berättade Caroline att det handlar om en revidering av de senast antagna stadgarna. Det är alltså inte frågan om helt nya sådana.
En kort genomgång av de ändringar som gjorts:
Paragraf nr3 är till för att förtydliga vad som är förbundets uppgift. Detta hade tagits bort till år 2010 men har nu återinförts då det visat sig att enbart "visionen" inte varit tillräckligt tydlig.
Paragraf nr4 om arv, testamenten etc. pengar som tillfaller förbundet går in i dettas ekonomiska redovisning. Om inte testator har angivit något annat särskilt ändamål går sådana ekonomiska medel till ändåmål som beskrivits i paragraf nr3.
Ekonomiska medel som sätts in på Förbundets 90-konto går enbart till forskning. Om förbundet förvärvar fast egendom går denna till försäljning för att omsätta dessa i kapital. Testator kan om man så önskar ange ett precist eller särskilt ändamål, förbundet ser då till att genomförs i enlighet med dennes önskemål.
Paragraf nr15 om "jäv". Man kan inte sitta i en styrelse på samma nivå som man har anställning. Är man anställd på förbundet kan man inte sitta i dess styrelse, man kan dock sitta i ett distrikts eller en förenings styrelse.

Årsmötet avslutades och därefter bjöds det på kaffe och smörgås. Det var totalt 12 personer som kunnat närvara.

Det omtalades också att årets Förbundsstämma kommer att hållas i Stockholm, på Friends Arena i Solna den 29 - 31 maj.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.