Smärt och artros informatörsträff 2015-04-14

Reumatikerdistriktet Skåne inbjöd distriktets smärt- och artrosinformatörer till möte.

Tid: Tisdagen den 14 april kl. 18.00 - 20.00

Plats: Reumatikerdistriktets lokal på Skiffervägen 20 i Lund.

Minnesanteckningar från träff med distriktets artros och smärtinformatörer 2015-04-14

Programmet för träffen var:

  • Hur bör vi uppträda som informatörer
  • Vad förväntar sig förbundet och distriktet
  • Vad förväntar sig vården
  • Vad förväntar sig deltagarna
  • Vilket material ska vi använda.

Kerstin Lövgren inledde träffen med att berätta om projektet mellan vården och Reumatikerförbundet och hur hon var med att starta upp verksamheten i Skåne. Hon delade också med sig av sin erfarenhet som informatör. De som ville fick hennes checklista som hon använder på sina föreläsningar.

Boken Patientskola- introduktion och manual gicks igenom av Ingemo Hellgren.

Nya materialet från förbundet presenterades och alla var överens om att det skulle vara bra om kansliet kunde ordna så aktuellt material fanns på vårdcentralen.

Informatörens ansvar är att medlemsvärvningsblanketter och föreningsinformation finns på vårdcentralerna.

Från 1 april 2015 utgår ersättning, till de som önskar, med 200 kronor/ information, viktigt att informationen är registrerad på distriktet.

Det blev en bra träff där vi kunde ge varandra tips och utbyta erfarenheter. Detta tyckte alla var viktigt. Önskemål att vi fortsätter att träffas en gång på våren.

Minnesanteckningar

Ingemo Hellgren, Kerstin Lövgren

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.