Förbundsstämman 2016-06-03--05 Aronsberg, Bålsta

Gospel och allsång kickade igång stämman.

Reumatikerdistriktet Uppsala läns ordf Aila Nylund och Håbo kommuns kommunalråd Carina Lund inleder förbundsstämman med tal.

Anne Carlsson avsätts som ordförande i Reumatikerförbundet

På Reumatikerförbundets förbundsstämma 3-5 juni 2016 fattade ombuden beslut om att avsätta Anne Carlsson, förbundsordförande på Reumatikerförbundet.

Bakgrunden är att det under en längre tid funnits en allvarlig arbetsmiljöproblematik på förbundskansliet, vilket ledde till att Unionens regionala arbetsmiljöombud gjorde en anmälan till Arbetsmiljöverket i oktober 2015. Skälet till att ordförandefrågan fanns uppe till behandling var att flera distrikt under våren skrivit till förbundsstyrelsen och begärt att förbundsordförande ska avsättas.

Med röstsiffrorna 61-24 beslutade förbundsstämman att avsätta Anne Carlsson, med omedelbar verkan, ett år innan hennes ordinarie mandatperiod löpt ut.

- Det blev tydligt på förbundsstämman att Anne Carlsson har betytt mycket för Reumatikerförbundet och att hon framgångsrikt drivit de frågor som är viktiga för reumatiker och personer med andra sjukdomar i rörelseorganen. Det blev också tydligt att ombuden inte tyckte att det var acceptabelt att hennes ordförandeskap gav upphov till allvarliga arbetsmiljöproblem på förbundskansliet, säger Leif Salmonsson, generalsekreterare i Reumatikerförbundet.


Idag ska ombuden ägna sig åt motionsbehandling, det vill säga verbal och inte fysisk motion.

Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium 2016 går till forskning om övertrötthet

Reumatikerförbundet gratulerar leg. sjuksköterska, med. dr Susanne Pettersson vid Karolinska Universitetssjukhuset, som tilldelas årets vårdforskningsstipendium för bland annat sin avhandling om övertrötthet hos patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus. Stipendiet är 25 000 kr och delas ut på Reumatikerförbundets förbundsstämma den 5 juni.

Juryn som utgörs av representanter från Reumatikerförbundet och vårdprofessionen motiverar i beslutet att Susanne Pettersson framgångsrikt tillämpat forskningsresultat i det kliniska arbetet som utvecklar vården för patienter med reumatiska sjukdomar.

- Susanne Pettersson är en värdig vinnare därför att hon i konkret handling visar hur vårdcentraler kan bemöta patienter som är övertrötta, säger Kristin Blidberg, forskningschef på Reumatikerförbundet. Många patienter beskriver övertröttheten som ett värre symtom än kronisk smärta.

Det är sjätte året i rad som Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium delas ut. Stipendiaten ska vara nydisputerad (under de senaste åren) sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller kurator inom området forskning på rörelseorganens sjukdomar. Forskningen ska ha bidragit till att utveckla behandling eller metoder som fått, eller kan förväntas få, klinisk betydelse i vård eller rehabilitering för personer med sjukdomar i rörelseorganen såsom artrit, artros, långvarig smärta.

- Hon är engagerad i kunskapsstöd och e-hälsotjänster som är en viktig del av framtidens vårdforskning, säger Kristin Blidberg. 

 

Reumatikerförbundet lanserar en app för ökat inflytande och delaktighet i vård och behandling

Under hösten 2016 lanserar Reumatikerförbundet en mobilapp som bland annat möjliggör direktbeställning av läkemedel från apotek. Via appen kommer man också åt andra tjänster och information från Reumatikerförbundet, till exempel e-hälsotjänster, medlemssidor och information om diagnoser. 

Genom appen vill Reumatikerförbundet möta användarna där de finns och samtidigt stärka sina medlemmars möjligheter att påverka och förbättra sin hälsa.

- Med ny teknik öppnas nya möjligheter som kan underlätta vardagen på ett avgörande sätt. Redan förra året använde mer än 50 procent av besökarna på vår hemsida sig av en mobil enhet istället för en dator.  Detta måste vi såklart anpassa oss efter, säger Annika Sjöberg, kommunikationschef och ansvarig för e-hälsosatsningarna på Reumatikerförbundet.

Övertygelsen om att informerade och delaktiga patienter har bättre möjligheter att påverka sin behandling och sin hälsa ligger till grund för satsningarna på e-hälsotjänsterna. Genom de nya digitala lösningarna underlättas patientens rätt att vara medskapare i sin vård avsevärt och det är därför som Reumatikerförbundet arbetar med dessa frågor.

Appen lanseras i samarbete med företaget FRISQ som tagit fram en tjänst för hantering av recept och läkemedel oavsett vilket apotek man använder.

- Det känns spännande att vi som första patientförening kan erbjuda våra medlemmar den här servicen från FRISQ. Möjligheten att beställa läkemedel och överblicka sina recept kan verkligen underlätta vardagen för många av våra medlemmar, säger Suzanne Ahlkvist, förbundsstyrelseledamot i Reumatikerförbundet. 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.