IT-möte 2016-04-18

Reumatikerdistriktets IT-grupp samlades på distriktets lokal, Skiffervägen 20 i Lund för genomgång och diskussion om webbsidan, Facebook, Twitter och Instagram.

Webbsidan

Sociala medier

 1. Facebook

 2. Twitter

 3. Instagram
Reumatikerdistriktet Skåne i sociala medier - jämförelse antal följare

2015-06-09 2015-09-29 2016-04-18
Facebook 1821 2470 4176
Twitter 47 64 96
Instagram 10 24 169

 

Reumatikerdistriktets och Reumatikerförbundets Facebooksidor
- observation och jämförelse antal "gillare"
  2015-09-14 2015-09-28 2016-04-18 Ökning
Reumatikerdistriktet Skåne 2206 2368 4176 +1808
Reumatikerförbundet 6502 6551 7449 +898

Det går utan att överdriva att konstatera att de kanaler på sociala medier som distriktet finns på, mer än väl uppfyller de krav som ställts för att driva dessa. Samtliga har en tendens av ökande antal följare, vilket är mycket glädjande. Det verkar också, märkligt nog, som om det är många reumatiker i Norge som hittar fram till Reumatikerdistriktet på Facebook.
Det är roligt att det nu går att konstatera att Reumatikerförbundet själva nu också verkar ha anammat 'den Skånska modellen' när det gäller innehåll som läggs ut löpande på webbsidan. Åtminstone har man nu plötsligt börjat lägga ut flertalet artiklar om liknande saker som publiceras på Skånes webbsida, och med högre frekvens än tidigare. 

Vid mötet gjordes en uppföljning på de förslag på justeringar rörande webbsidans utseende och struktur på artiklar som fördes fram vid senaste IT-mötet i november 2015.

Andra justeringar/förändringar har gjorts på webbsidan sedan förra mötet.

 • Under 'Kontakt' har lagts till ett avsnitt om kanslipersonalen. Uppgifter om distriktets styrelse har förnyats efter vad som beslutades på representantskapsmötet.
 • Den nya diagnosfliken som det beslutades om vid förra IT-mötet har tagits i bruk. Avsnittet 'Diagnoser' som fanns under 'Övrigt' tidigare har flyttats till fliken 'Diagnos', och det har använts en ny layout för fliken.
  Det finns ett avsnitt med patientberättelser som byggts ut efter hand som nya artiklar påträffats exempelvis i tidningar.
  Ett avsnitt om bloggar av personer med reumatiska sjukdomar har byggts ut.
  Det finns också ett nytt avsnitt med några nya träningsfilmer som Reumatikerförbundet har tagits fram.
  Ett avsnitt med namnet 'Nyss fått diagnos?' leder vidare till Reumatikerförbundets webbportal med samma namn.
 • På startsidan har lagts till en puff, på högra sidan, om Reumatikerförbundets speciella webbsida för den som fått diagnos nyligen, "Nyss fått diagnos?".
 • 'Jubileumspuffen' och puffen om Apoteket Hjärtat är nedtagna då Jubileumsåret har passerat.
 • En ny puff om 'Reumatiker MIL (Mitt i livet) Skåne' har lagts upp på vänster sida av startsidan. 

Andra saker som togs upp:

 • Förslaget om en egen blogg diskuterades. Den ska vara gratis att använda och bloggverktyget "Wordpress" bedöms då som lämpligast. Eventuellt med möjlighet att "gästblogga", det vill säga med flera personer som skulle ha tillgång till att göra inlägg en viss tid på bloggen, kanske ett inlägg i veckan kunde publiceras.
  Eventuellt utvecklande av detta får komma vartefter. 
 • Fortfarande finns det någon/några föreningar som har problem med att publicera innehåll på sina webbsidor, på rätt sätt. Det är viktigt att alla föreningarna skickar sina webbansvariga på de IT-kurser som distriktet håller. Man bör kontrollera att det man vill publicera inte också hamnar på någon annan förenings/distriktets webbsida.

 

Nya förslag som fördes fram under mötet, gällande webbsidans utseende.

 • Fliken 'Våra föreningar' skulle kunna ha samma layout som finns på 'Diagnos' och det kunde även avsnittet 'Styrelsen' som finns under fliken 'Kontakt'.
  Åtgärdat delvis 2016-04-18 Layouten som används på fliken 'Diagnos' testades för fliken 'Våra föreningar' men resultatet blir inte tillfredställande, och får lämnas därhän tills något bra alternativ kan presenteras. 2016-04-19 testades en layout inspirerad av den som finns på 'Diagnos', med resultatet att webb- och epostadresser står i väldigt liten text för att få plats.
  En layout som är inspirerad av den som används på fliken 'Diagnos' har använts till avsnittet 'Styrelsen' under fliken 'Kontakt'.
   
 • I en puff på startsidan kan man visa till en 'karta' på vilka artrosskolor som finns i Skåne. En sådan får då iordningställas först. Kansliet lämnar en lista över vilka artrosskolor som finns till webbansvarig. Kanske en sida med någon typ av navigationsflikar kommunvis.
  Åtgärdat delvis 2016-04-22, De artros- och smärtskolor som fanns på listan som kansliet lämnade över finns upptagna kommunvis i en nygjord förteckning som finns i avsnittet 'Informatörer/patientskolor' på fliken 'Övrigt'. 'Karta' får lämnas därhän tillsvidare då det finns en hel del begränsningar uppsatta som reglerar vad som går att bygga på webbsidan, likaså gäller för att skapa någon form av 'navigationsmeny'. Man kan komma till den här förteckningen genom en länk i form av en grön knapp i puffen om Artrosskolor-BOA-registret-Informatörer, på högra sidan av startssidan.
  * Listan över artros- och smärtskolor behöver kontrolleras och uppdateras. I de fall där det klart framgår vilken vårdenhet detta är finns länkat till karta på eniro. För övriga går det inte att med säkerhet utläsa vilken vårdenhet det faktiskt är som gäller. - Åtgärdat 2016-05-26
 • Det önskas en länk till 1177.se och då till avsnittet om Artros.
  Åtgärdat 2016-04-18 I puffen om 'artrosskolor - boaregistret -informatörer' har lagts till två länkar i form av gröna knappar som leder vidare till 1177 Vårdguidens avsnitt om Knäledsartros respektive Höftledsartros. Det blev två länkar eftersom 1177 inte har något samlat avsnitt för just 'artros' utan det är uppdelat på de olika artroser som man kan drabbas av. 

Det betonades vikten av att det kommer in information från de aktiviteter som distriktet medverkat vid, då det handlar om transparens gentemot medlemmarna. Det är en förutsättning för att kunna visa vilken nytta medlemmarna och föreningarna faktiskt har av distriktets arbete.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.