Regionpolitikermöte 2016-04-15

Deltagarlista Politikermöte 15 April 2016

Regionpolitiker

Stefan Lamme (M) - återbud
Yvonne Andreasson (L)
Anette Linander (C)
Ing-Marie Axelsson (Kd)
Agneta Lenander (V)
Anette Mårtensson (Mp) - återbud sjukdom
Lars-Johan Hallgren (Sd)
Anders Westin (S)

Reumatologer

Jehns Christian Martineus, sektionschef Reumatologen SUS Lund/Malmö
Anders Bengtsson, Reumatologen SUS Lund/Malmö

Reumatikerdistriktet Skåne - Medicinpolitiska gruppen

Mona Korths-Norden
Kerstin Lövgren
Ingela Adler Petrow
Eva Ragnarsdotter
Christer Hugoson 

 

Program

Kl. 13.00 - Samling med förtäring.

Kl. 13.30 - Presentation av de närvarande.

Kl. 13.40 - Medicinsk information (sektionschef Jehns Christian Martineus).

Kl. 14.30 - Kaffepaus.

Kl. 14.45 - Frågor från Reumatikerdistriktet.

Kl. 16.00 - Avslutning.

 

Frågor till politikerna i Region Skåne på möte 15 April 2016
 1. Reglerna för service på permobiler med flera motordrivna hjälpmedel har ändrats. Brukaren betalar fortfarande 500kr/år för tjänsten service, men den görs inte längre regelbundet utan enbart när och om brukaren begär detta. Hållbarheten har enligt vår källa blivit sämre än förut och Region Skåne har inte längre något avtal med Hjälpmedel Syd gällande service.
  Varför har reglerna om service ändrats, nya villkor för batterier införts, och avtalet med Hjälpmedel Syd sagts upp? Vi kommer berätta om en egenupplevd incident som kunde slutat värre.
 2. Enligt uppgift har Ulla Mårtensson slutat sin tjänst inom området för Hjälpmedel och Rehabilitering och innehar nu en annan anställning.
  Hur följs det upp att Reumatikerdistriktet Skåne kallas/inbjuds till information och inför beslut om utlands-/klimatvården? Vi har inte hört något sedan förra året.
  Har avtal redan godkänts, utan att vi har blivit informerade?
 3. Hur fungerar Primärvården i skåne, enligt din mening?
 4. Patienter finns sedan många år med i undervisningen av bland annat läkarkandidater och sjuksköterskor inom reumatologin, den så kallade 'Patient partner'-verksamheten. Just nu ersätts dessa patienter ekonomiskt av Reumatologen.
  Bidrar Region Skåne till denna - vågar vi säga - framgångsrika del av undervisningen?
  Används denna form i undervisningen på/av andra kliniker?
 5. Hur fungerar sjukresorna inom Region Skåne, enligt din mening?

Svar på fråga nr 1 från Ewa Pihl Krabbe (S) - ej närvarande vid mötet 15 April 2016:

Rutinen för service på elrullstolar är ändrat sedan nytt avtal Februari 2014. Det innebär att vi inte längre utför förebyggande underhåll en gång per år på Scootrar, däremot görs det fortfarande förebyggande underhåll regelbundet på elrullstolar med motoriserad styrning.
Anledningen till att det förebyggande underhållet togs bort på scootrar var att vi inte kunde se någon direkt nytta eller kvalitetsförbättring av det förebyggande underhållet. Det blev ändå ofta aktuellt med service och reparationer emellan de tillfällen det utförts förebyggande underhåll.
Vi har gjort uppföljningar på om reparationerna har ökat efter att det förebyggande underhållet tagits bort, men det har inte visas sig vara fallet. Antalet reparationer/service ligger kvar på ungefär samma nivå som tidigare. Det tyder på att scootrarna håller en bibehållen kvalitet. Vi uppmanar istället patienter med scootrar att ta kontakt med aktuell entreprenör för åtgärd om det är något som behöver servas eller kontrolleras/repareras.

Den årliga serviceavgift som patienten betalar är för att få tillgång till den service och underhåll man har behov av, oavsett omfattning.

Vi har avtal med Hjälpmedelsteknik Syd fram till avtalets slut i Februari 2017. Därefter kommer avtalet inte att förlängas och Hjälpmedel Skåne kommer istället att utföra service och underhåll av elrullstolar i egen regi. Så ännu har alltså ingen förändring skett.

Nya villkor för batterier, vi är osäkra på vad man menar med det.
Vi har ett nytt avtal som inte påverkar funktionen för patienterna.
Är det kvalitén på batterierna som man har synpunkter på? Isåfall bör man återkoppla till förskrivaren, så vi inom Hjälpmedel Skåne får information om det och också kan återkoppla till leverantörerna att vi har kvalitetsproblem. Vi har inte fått sådana signaler innan. 

Svar från Anette Mårtensson (Mp), 1:e vice ordförande Sjukvårdsnämnd SUS - som ej kunde närvara vid mötet 15 April 2016 pga sjukdom: 

(Svar på fråga 3):
Primärvården behöver stärka upp kompetensen kring reumatiska sjukdomar. De behöver få mera resurser. Min ingång är att mer vård skall bedrivas inom Primärvården, fler specialister och då inte bara dem som är specialister inom allmänmedicin skall tjänstgöra där, så att Primärvården blir den instans medborgarna vänder sig till mest. Primärvården skall kunna ge helhetsvården för patienten och sedan är det vid sällan-fallen som patienterna skall besöka den absoluta topp-specialismen, som skall finnas på sjukhus, eller besöka sjukhusen för att det inte är ingrepp som kan utföras i Primärvården.

För att nå dit behöver resurser förskjutas från slutenvården till Primärvården och medborgarnas sökmönster behöver ändras. Patienter måste lära sig att gå till Primärvården, och inte till sjukhusen, men å andra sidan behöver Primärvården kunna möta upp de behov som folk har när de söker upp Primärvården för att folk skall vilja söka sig dit.
Så Primärvården fungerar hyfsat, men behöver bli mycket bättre.

(Svar på fråga 4):Jag har specifikt efterlyst svar på frågorna om 'Patient partner'-verksamheten, eftersom det ligger under min verksamhet, men har ännu inte fått några svar.

(Svar på fråga 5):
När det gäller sjukresor är mitt svar: det fungerar inte bra. Har dock inga konkreta lösningar.

 

Beträffande sjukresor gav Ing-Marie Axelsson god information.
Nöjdaktigheten hos patienter/användare genom enkäter sades vara 65% vilket vi absolut inte skall nöjda med.
Det skall komma ett nytt avtal som bättre beskriver de villkor som ställs för att få köra sjukresor.

Det som anfördes om Primärvården av de närvarande vid mötet var mycket likt Anette Mårtenssons beskrivning. Ett svårt hinder är Primärvårdens behov av specialistvård, därför att de själva inte kan hantera patienterna. Det talas nu om reumatologin och de erfarenheter sektionschefen på Reumatologen SUS, Jehns Martineus, gav uttryck för. Men det finns dock många vårdcentraler som har en positiv inställning. Mycket behöver dock förbättras. För att mer vård skall kunna bedrivas inom Primärvården behövs mer resurser.

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.