Rapporter från övriga aktiviteter

Aktiviteter som inte anordnats av Reumatikerdistriktet, men där distriktet varit representerat.

0 Kommentarer
Rapporter från övriga aktiviteter

Brukarsamverkans möte 2016-03-03 Hässleholm

Vi samlas på Hässleholms sjukhus Lokal Spettekakan.

Läs mer

Samrådsmöte 2016-03-17

Den 17 mars deltog reumatikerdistriktet vid ett samverkansmöte med reumatikerföreningarna och Reumatologin vid Skånes universitetssjukhus. Från distriktstyrelsen närvarade Mona Apell ...

Läs mer

Riksföreningen Småkärlsvaskuliters årsmöte 2016-03-19

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet höll sitt årsmöte lördagen den 19 mars 2016, på Scandic Frimurarhotellet i Linköping.

Läs mer

HSO Skånes årsmöte 2016-04-21

Fyra nya namn i styrelsen och ett händelserikt år i backspegeln. Så kan man sammanfatta HSO Skånes årsmöte som ägde rum torsdagen den 21 april på Radisson Park Inn i Västra Hamnen i Malmö. 

Reumaikerdistriktets representanter var Anita Bryniel och Leif Schrewelius.

Läs mer

Patientföreningsträff Patientforum PIL 2016-05-19

Torsdagen den 19 maj 2016 inbjöd Patientforum PIL till patientföreningsträff på CRC (Clinical Research Center), Jan Waldenströms gata 35, där sjukhusbiblioteket Skånes Universitetssjukhus Malmö finns.
Kerstin och Ann-Marie från distriktets styrelse närvarade för Reumatikerdistriktets räkning. 

Läs mer
Patientföreningsträff anordnad av Patientforum PIL, på sjukhusbiblioteket och CRC:s Aula, Jan Waldenströms gata 35 i  Malmö den 19 maj 2016.

Föreningskonferens 2016-09-08

Torsdagen den 8 september var representanter från Reumatikerdistriktet Skåne inbjudna till en Föreningskonferens som hölls på Ekebacken i Markaryd.

Läs mer

Reumaveckan 2016 i Umeå 2016-09-13--16

I Umeå hölls mellan den 13 - 16 september arrangemanget Reumaveckan 2016. Det var en konferens anordnad av Svensk Reumatologisk Förening (SRF) i samarbete med vårdproffessioner och patientföreningar.

Läs mer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.