Riksföreningen Småkärlsvaskuliters årsmöte 2016-03-19

Riksföreningen Småkärlsvaskuliter inom Reumatikerförbundet höll sitt årsmöte lördagen den 19 mars 2016, på Scandic Frimurarhotellet i Linköping.

Årsmötesförhandlingarna hölls senare under eftermiddagen. Björn Johansson, ordförande Riksföreningen Småkärlsvaskuliter, fungerade som årsmötets ordförande. Som sekreterare fungerade Mikael T, ersättare i Riksföreningens styrelse.

13 personer närvarade vid 2016 års årsmöte i lokalen Tellus.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls, med genomgång av tillhörande handlingar.

Vid mötet beslutades att utöka Riksföreningens styrelse med en ordinarie styrelseledamot ytterligare, så att den nu uppgår till 6 ordinarie och 2 ersättare, totalt 8 personer. Styrelsen välkomnade särskilt den nye medlemmen Fredrik som har diagnosen EGPA (tidigare Churg-Strauss) och Riksföreningens ordförande Björn Johansson är glad att det nu finns en person i styrelsen med det perspektivet. Fredrik tackade Ja till att vara ny ersättare.

Innan årsmötet hölls hade Riksföreningens medlemmar diskuterat ett antal frågor med avseende på den verksamhetsplan för 2016 som mötet senare skulle anta.
En diskussion hölls om vad som kan göras för att på ett bra sätt informera patientgruppen med småkärlsvaskuliter och allmänheten om att Riksföreningen finns och vad den gör.
Riksföreningens ordförande Björn Johansson lät medlemmarna förstå att om det finns någon som sitter på vad man tror kan vara ett bra förslag eller en bra idé så tveka inte utan sätt igång med det.

Årsmötet antog verksamhetsplanen och ville samtidigt att styrelsen vidare skulle handlägga den diskussion som förts. Vad man sedan kommer fram till kommer tiden att utvisa.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.